Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kitabul Buyu’ Matan Abu Syuja - Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA

Kitabul Buyu’ Matan Abu Syuja - Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA
🌐 WAG Dirosah Islamiyah Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad
🎙 Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA حفظه لله تعالى

📗 Kitabul Buyu’ Matan Abu Syuja

Bismillah, Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah 'Azza wa Jalla. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasūlullāh Muhammad shallallahu ‘alayhi wa sallam.
  Kitab Al-Buyu’ Bagian Pertama

 1. Audio ke-01 Muqoddimah Fiqih Muamalah
 2. Audio ke-02 Kaidah-Kaidah Umum Syari'at Dalam Fiqih Muamalah Bagian Pertama
 3. Audio ke-03 Kaidah-Kaidah Umum Syari'at Dalam Fiqih Muamalah (Lanjutan) Dan Pembahasan Perniagaan Yang Diharamkan Bagian Pertama
 4. Audio ke-04 Perniagaan Yang Diharamkan Bagian Kedua
 5. Audio ke-05 Perniagaan Yang Diharamkan Bagian Ketiga
 6. Audio ke-06 Perniagaan Yang Diharamkan Bagian Keempat
 7. Audio ke-07 Pembagian Akad Dalam Islam Bagian Pertama
 8. Audio ke-08 Pembagian Akad Dalam Islam Bagian Kedua
 9. Audio ke-09 Pembagian Akad Dalam Islam Bagian Ketiga
 10. Audio ke-10 Syarat Pelaku Akad Jual Beli
 11. Audio ke-11 Model Jual Beli
 12. Audio ke-12 Kriteria Barang Yang Sah Diperdagangkan Bagian Pertama
 13. Audio ke-13 Kriteria Barang Yang Sah Diperdagangkan Bagian Kedua
 14. Audio ke-14 Kriteria Barang Yang Sah Diperdagangkan Bagian Ketiga
 15. Materi 15 – Kriteria Barang Yang Tidak Sah Diperdagangkan
 16. Materi 16 – Riba Perdagangan
 17. Materi 17 – Riba Perdagangan Bag 02
 18. Materi 18 – Hukum Gharar
 19. Materi 19 – Hukum Gharar Bag 02
 20. Materi 20 – Hak Membatalkan Transaksi
 21. Materi 21 – Hak Membatalkan Transaksi Bag 02
 22. Materi 22 – Hak Membatalkan Transaksi Bag 03
 23. Materi 23 – Hak Membatalkan Transaksi Bag 04
 24. Materi 24 – Hak Pengembalian Barang Bag 01
 25. Materi 25 – Hak Pengembalian Barang Bag 02
 26. Materi 26 – Hak Pengembalian Barang Bag 03
 27. Materi 27 – Larangan Menjual Buah Sebelum Waktu Panen Bag 01
 28. Materi 28 – Larangan Menjual Buah Sebelum Waktu Panen Bag 02
 29. Materi 29 – Larangan Menjual Buah Sebelum Waktu Panen Bag 03
 30. Materi 30 – Jual Beli Sebelum Barang Dipindahkan Bag 01
 31. Materi 31 – Jual Beli Sebelum Barang Dipindahkan Bag 02
 32. Materi 32 – Jual Beli Sebelum Barang Dipindahkan Bag 03
 33. Materi 33 – Jual Beli Daging Dengan Hewan
 34. Materi 34 – Jual Beli Daging Dengan Hewan Bag 02
 35. Materi 35 – Jual Beli Sesama Komoditi Riba
 36. Materi 36 – Jual Beli Sesama Komoditi Riba Bag 02
 37. Materi 37 – Akad Salam
 38. Materi 38 – Akad Salam Bag 02
 39. Materi 39 – Akad Salam Syarat Pertama
 40. Materi 40 – Akad Salam Syarat Kedua
 41. Materi 41 – Akad Salam Syarat Ketiga
 42. Materi 42 – Akad Salam Syarat Ke-empat dan Ke-lima
 43. Materi 43 – Akad Salam Kriteria Barang Akad Salam Bag 01
 44. Materi 44 – Akad Salam Kriteria Barang Akad Salam Bag 02
 45. Materi 45 – Akad Salam Kriteria Barang Akad Salam Bag 03
 46. Materi 46 – Akad Salam Kriteria Barang Akad Salam Bag 04
 47. Materi 47 – Rahn (Gadai)
 48. Materi 48 – Rahn (Gadai) Bag 02
 49. Materi 49 – Rahn (Gadai) Bag 03
 50. Materi 50 – Rahn (Gadai) Bag 04
 51. Materi 51 – Rahn (Gadai) Bag 05
 52. Materi 52 – Rahn (Gadai) Pembatalan Akad Gadai Bag 01
 53. Materi 53 – Rahn (Gadai) Pembatalan Akad Gadai Bag 02
 54. Materi 54 – Rahn (Gadai) Penerima Gadai Tidak Wajib Mengganti Barang Gadai Yang Rusak Atau Hilang
 55. Materi 55 – Rahn (Gadai) Penerima Gadai Masih Berhak Penuh Atas Barang Gadai Selama Hutang Belum Terlunasi Sampai Tuntas
 56. Materi 56 – Al Hajru (Pembatasan Kewenangan Penggunaan Harta)
 57. Materi 57 – Al Hajru (Pembatasan Kewenangan Penggunaan Harta) Kriteria Pertama Anak Kecil Atau Yang Belum Cakap
 58. Materi 58 – Al Hajru (Pembatasan Kewenangan Penggunaan Harta) Kriteria Pertama Anak Kecil Atau Yang Belum Cakap Bag 02
 59. Materi 59 – Al Hajru (Pembatasan Kewenangan Penggunaan Harta) Kriteria Pertama Anak Kecil Atau Yang Belum Cakap Bag 03
 60. Materi 60 – Al Hajru (Pembatasan Kewenangan Penggunaan Harta) Kriteria Kedua Orang Yang Cacat Mental
 61. Materi 61 – Al Hajru (Pembatasan Kewenangan Penggunaan Harta) Kriteria Ketiga (Orang Yang Pandir) dan Keempat (Orang Yang Pailit)
 62. Materi 62 – Al Hajru (Pembatasan Kewenangan Penggunaan Harta) Kriteria Kelima Orang Yang Sakit Parah
 63. Materi 63 – Al Hajru (Pembatasan Kewenangan Penggunaan Harta) Kriteria Kelima Orang Yang Sakit Parah Bag 02
 64. Materi 64 – Al Hajru (Pembatasan Kewenangan Penggunaan Harta) Kriteria Keenam Budak Hamba Sahaya
 65. Materi 65 – Al Hajru (Pembatasan Kewenangan Penggunaan Harta) Batal Atau Tidak Sah-nya Transaksi Yang Dilakukan Oleh Sebagian Al Mahjur
 66. Materi 66 – Al Hajru (Pembatasan Kewenangan Penggunaan Harta) Batal Atau Tidak Sah-nya Transaksi Yang Dilakukan Oleh Sebagian Al Mahjur Bag 02
 67. Materi 67 – Al Hajru (Pembatasan Kewenangan Penggunaan Harta) Ketentuan Untuk Orang Yang Pailit
 68. Materi 68 – Al Hajru (Pembatasan Kewenangan Penggunaan Harta) Ketentuan Untuk Orang Sakit Parah Yang Berpotensi Meninggal Dunia
 69. Materi 69 – Al Hajru (Pembatasan Kewenangan Penggunaan Harta) Ketentuan Untuk Budak
 70. Materi 70 – Ash Shulkh (Kesepakatan Damai)
 71. Materi 71 – Ash Shulkh (Kesepakatan Damai) Bag 02
 72. Materi 72 – Ash Shulkh (Kesepakatan Damai) Bag 03 Jenis Pertama
 73. Materi 73 – Ash Shulkh (Kesepakatan Damai) Bag 04 Jenis Kedua
 74. Materi 74 – Ash Shulkh (Kesepakatan Damai) Bag 05 Jenis Kedua (lanjutan)
 75. Materi 75 – Ash Shulkh (Kesepakatan Damai) Bag 06
 76. Materi 76 – Ash Shulkh (Kesepakatan Damai) Bag 07
 77. Materi 77 – Pemanfaatan Jalan Tembus dan Sebagian Ruang Publik
 78. Materi 78 – Al Hawalah (Transfer Hutang Piutang)
 79. Materi 79 – Al Hawalah (Transfer Hutang Piutang) Bag 02
 80. Materi 80 – Al Hawalah (Transfer Hutang Piutang) Bag 03
 81. Materi 81 – Al Hawalah (Transfer Hutang Piutang) Bag 04
 82. Materi 82 – Al Hawalah (Transfer Hutang Piutang) Bag 05
 83. Materi 83 – Al Hawalah (Transfer Hutang Piutang) Bag 06
 84. Materi 84 – Al Hawalah (Transfer Hutang Piutang) Bag 07
 85. Materi 85 – Al Hawalah (Transfer Hutang Piutang) Bag 08
 86. Materi 86 – Al Hawalah (Transfer Hutang Piutang) Bag 09
 87. Materi 87 – Al Hawalah (Transfer Hutang Piutang) Bag 10
 88. Materi 88 – Adh Dhoman (Penjaminan Hutang)
 89. Materi 89 – Adh Dhoman (Penjaminan Hutang) Bag 02
 90. Materi 90 – Adh Dhoman (Penjaminan Hutang) Bag 03
 91. Materi 91 – Adh Dhoman (Penjaminan Hutang) Bag 04
 92. Materi 92 – Adh Dhoman (Penjaminan Hutang) Bag 05
 93. Materi 93 – Adh Dhoman (Penjaminan Hutang) Bag 06
 94. Materi 94 – Adh Dhoman (Penjaminan Hutang) Bag 07
 95. Materi 95 – Adh Dhoman (Penjaminan Hutang) Bag 08
 96. Materi 96 – Al Kafalah (Menjamin Badan Orang yang Memiliki Tanggungan Finansial)
 97. Materi 97 – Syarikat Dagang~Penghantar
 98. Materi 98 – Syarikat Dagang~Penghantar Bag 02
 99. Materi 99 – Syarikat Dagang~Syarat-Syaratnya
 100. Materi 100 – Syarikat Dagang~Syarat-Syaratnya Bag 02
 101. Materi 101 – Syarikat Dagang~Syarat-Syaratnya Bag 03
 102. Materi 102 – Syarikat Dagang~Syarat-Syaratnya Bag 04
 103. Materi 103 – Syarikat Dagang~Syarat-Syaratnya Bag 05
 104. Materi 104 – Syarikat Dagang~ Ketentuan-Ketentuan Lain
 105. Materi 105 – Syarikat Dagang~ Ketentuan-Ketentuan Lain Bag 02
 106. Materi 106 – Syarikat Dagang~ Ketentuan-Ketentuan Lain Bag 03
 107. Materi 107 – Wakalah
 108. Materi 108 – Wakalah Bag 02
 109. Materi 109 – Wakalah Bag 03
 110. Materi 110 – Wakalah Bag 04
 111. Materi 111 – Wakalah Bag 05
 112. Materi 112 – Wakalah Bag 06
 113. Materi 113 – Wakalah Bag 07
 114. Materi 114 – Wakalah Bag 08
 115. Materi 115 – Wakalah Bag 09 dan Al Ikrar atau Pengakuan
 116. Materi 116 – Al Ikrar atau Pengakuan Bag 02
 117. Materi 117 – Al Ikrar atau Pengakuan Bag 03
 118. Materi 118 – Al Ikrar atau Pengakuan Bag 04
 119. Materi 119 – Al Ikrar atau Pengakuan Bag 05
 120. Materi 120 – Al Ikrar atau Pengakuan Bag 06 ~ Syarat-Syaratnya
 121. Materi 121 – Al Ikrar atau Pengakuan Bag 06 ~ Syarat-Syaratnya Bag 02
 122. Materi 122 – Al Ikrar atau Pengakuan Bag 06 ~ Syarat-Syaratnya Bag 03
 123. Materi 123 – Al Ikrar atau Pengakuan Bag 07 ~ Ikrar Sebagai Alat Bukti
 124. Materi 124 – Al Ikrar atau Pengakuan Bag 08 ~ Ikrar Sebagai Alat Bukti Bag 02
 125. Materi 125 – Al Ikrar atau Pengakuan Bag 09~Pengecualian Harus Tanpa Jeda
 126. Materi 126 – Al Ikrar atau Pengakuan Bag 09~Tetap Diakui Dalam Kondisi Sehat dan Sakit
 127. Materi 127 – Ariyah
 128. Materi 128 – Ariyah Bag 02
 129. Materi 129 – Ariyah Bag 03
 130. Materi 130 – Ariyah Bag 04
 131. Materi 131 – Ariyah Bag 05
 132. Materi 132 – Ariyah Bag 06
 133. Materi 133 – Ariyah Bag 07
 134. Materi 134 – Ghosob
 135. Materi 135 – Ghosob Bag 02
 136. Materi 136 – Ghosob Bag 03
 137. Materi 137 – Ghosob Bag 04
 138. Materi 138 – Hak Syuf’ah
 139. Materi 139 – Hak Syuf’ah Bag 02
 140. Materi 140 – Hak Syuf’ah Bag 03
 141. Materi 141 – Hak Syuf’ah Bag 04
 142. Materi 142 – Hak Syuf’ah Bag 05
 143. Materi 143 – Hak Syuf’ah Bag 06
 144. Materi 144 – Hak Syuf’ah Bag 07
 145. Materi 145 – Hak Syuf’ah Bag 08
 146. Materi 146 – Al Qirodh atau Mudharabah (Bagi Hasil)
 147. Materi 147 – Al Qirodh atau Mudharabah (Bagi Hasil) Bag 02
 148. Materi 148 – Al Qirodh atau Mudharabah (Bagi Hasil) Bag 03 ~ Syarat Pertama
 149. Materi 149 – Al Qirodh atau Mudharabah (Bagi Hasil) Bag 04 ~ (lanjutan) Syarat Pertama
 150. Materi 150 – Al Qirodh atau Mudharabah (Bagi Hasil) Bag 05 ~ Syarat Kedua
 151. Materi 151 – Al Qirodh atau Mudharabah (Bagi Hasil) Bag 06 ~ Syarat Ketiga
 152. Materi 152 – Al Qirodh atau Mudharabah (Bagi Hasil) Bag 07 ~ Syarat Keempat
 153. Materi 153 – Al Qirodh atau Mudharabah (Bagi Hasil) Bag 08
 154. Materi 154 – Al Qirodh atau Mudharabah (Bagi Hasil) Bag 09
 155. Materi 155 – Al Qirodh atau Mudharabah (Bagi Hasil) Bag 10
 156. Materi 156 – Al Qirodh atau Mudharabah (Bagi Hasil) Bag 11
 157. Materi 157 – Al Qirodh atau Mudharabah (Bagi Hasil) Bag 12
 158. Materi 158 – Al Musaqoh Kerjasama Penggarapan Ladang
 159. Materi 159 – Al Musaqoh Kerjasama Penggarapan Ladang Bag 02
 160. Materi 160 – Al Musaqoh Kerjasama Penggarapan Ladang Bag 03
 161. Materi 161 – Al Musaqoh Kerjasama Penggarapan Ladang Bag 04 ~ Model Pertama
 162. Materi 162 – Al Musaqoh Kerjasama Penggarapan Ladang Bag 05 ~ Model Kedua
 163. Materi 163 – Al Musaqoh Kerjasama Penggarapan Ladang Bag 06 ~ Tanggung Jawab Pemilik Lahan dan Pengelola
 164. Materi 164 – Ijaroh Sewa Menyewa
 165. Materi 165 – Ijaroh Sewa Menyewa Bag 02
 166. Materi 166 – Ijaroh Sewa Menyewa Bag 03
 167. Materi 167 – Ijaroh Sewa Menyewa Bag 04
 168. Materi 168 – Ijaroh Sewa Menyewa Bag 05
 169. Materi 169 – Ijaroh Sewa Menyewa Bag 06
 170. Materi 170 – Ijaroh Sewa Menyewa Bag 07
 171. Materi 171 – Ijaroh Sewa Menyewa Bag 08
 172. Materi 172 – Ijaroh Sewa Menyewa Bag 09
 173. Materi 173 – Ijaroh Sewa Menyewa Bag 10
 174. Materi 174 – Ja’alah (Sayembara)
 175. Materi 175 – Ja’alah (Sayembara) Bag 02
 176. Materi 176 – Ja’alah (Sayembara) Bag 03
 177. Materi 177 – Ja’alah (Sayembara) Bag 04
 178. Materi 178 – Muzaroah Kerjasama Pengelolaan Ladang
 179. Materi 179 – Muzaroah Kerjasama Pengelolaan Ladang Bag 02
 180. Materi 180 – Muzaroah Kerjasama Pengelolaan Ladang Bag 03
 181. Materi 181 – Muzaroah Kerjasama Pengelolaan Ladang Bag 04
 182. Materi 182 – Muzaroah Kerjasama Pengelolaan Ladang Bag 05
 183. Materi 183 – Muzaroah Kerjasama Pengelolaan Ladang Bag 06
 184. Materi 184 – Muzaroah Kerjasama Pengelolaan Ladang Bag 07 -selesai
 185. Materi 185 – Menghidupkan Lahan Tidur
 186. Materi 186 – Menghidupkan Lahan Tidur Bag 02
 187. Materi 187 – Menghidupkan Lahan Tidur Bag 03
 188. Materi 188 – Menghidupkan Lahan Tidur Bag 04
 189. Materi 189 – Menghidupkan Lahan Tidur Bag 05
 190. Materi 190 – Pengelolaan Sumber Air yang Berlimpah
 191. Materi 191 – Wakaf
 192. Materi 192 – Wakaf Bag 02
 193. Materi 193 – Wakaf Bag 03
 194. Materi 194 – Wakaf Bag 04
 195. Materi 195 – Wakaf Bag 05
 196. Materi 196 – Wakaf Bag 06
 197. Materi 197 – Wakaf Bag 07
 198. Materi 198 – Wakaf Bag 08
 199. Materi 199 – Wakaf Bag 09
 200. Materi 200 – Hibah
 201. Materi 201 – Hibah Bag 02
 202. Materi 202 – Hibah Bag 03
 203. Materi 203 – Hibah Bag 04
 204. Materi 204 – Hibah Bag 05
 205. Materi 205 – Luqothoh Barang Temuan
 206. Materi 206 – Luqothoh Barang Temuan Bag 02
 207. Materi 207 – Luqothoh Barang Temuan Bag 03
 208. Materi 208 – Luqothoh Barang Temuan Bag 04
 209. Materi 209 – Luqothoh Barang Temuan Bag 05
 210. Materi 210 – Luqothoh Barang Temuan Bag 06
 211. Materi 211 – Luqothoh Barang Temuan Bag 07
 212. Materi 212 – Luqothoh Barang Temuan Bag 08
 213. Materi 213 – Luqothoh Barang Temuan Bag 09
 214. Materi 214 – Laqith Barang Temuan berupa Anak Manusia
 215. Materi 215 – Laqith Barang Temuan berupa Anak Manusia Bag 02
 216. Materi 216 – Laqith Barang Temuan berupa Anak Manusia Bag 03
 217. Materi 217 – Wadiah Barang Titipan
 218. Materi 218 – Wadiah Barang Titipan Bag 02
 219. Materi 219 – Wadiah Barang Titipan Bag 03 – [TAMAT]

Post a Comment for "Kitabul Buyu’ Matan Abu Syuja - Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA"