F0GAxlSUN0OEmaFkMbnca2nyh81gHBssC6AV9hGe
Bookmark

Tajwid - Belajar Islam BIS

Tajwid - Belajar Islam BIS

Tajwid

 1. Tajwid – 01 – Muqaddimah Tajwid Dasar
 2. Tajwid – 02 – Definisi Al Quran
 3. Tajwid – 03 – Bagaimana Nabi Menyampaikan Al Qur-an kepada Umatnya
 4. Tajwid – 04 – Keutamaan Al Qur-an
 5. Tajwid – 05 – Keutamaan Membaca Al Qur-an
 6. Tajwid – 06 – Adab Membaca Al Qur-an
 7. Tajwid – 07 – Ilmu Tajwid Bagian 1
 8. Tajwid – 08 – Ilmu Tajwid Bagian 2 (Lahn)
 9. Tajwid – 09 – Hukum Mengamalkan Ilmu Tajwid
 10. Tajwid – 10 – Huruf-Huruf Hijaiya
 11. Tajwid – 11 – Organ-Organ Suara
 12. Tajwid – 12 – Terbentuknya Suara dan Huruf pada Organ-Organ Suara Manusia
 13. Tajwid – 13 – Kesalahan-kesalahan Suara Ketika Membaca Al Qur-an
 14. Tajwid – 14 – Menyempurnakan Harokat
 15. Tajwid – 15 – Makharijul Huruf Bag.1
 16. Tajwid – 16 – Makharijul Huruf Bag.2 - Al Jauf
 17. Tajwid – 17 – Makharijul Huruf Bag.3 - Al Halq
 18. Tajwid – 18 – Makharijul Huruf Bag.4 - Al Lisan Sesi 1
 19. Tajwid – 19 – Makharijul Huruf Bag.5 - Al Lisan Sesi 2
 20. Tajwid – 20 – Makharijul Huruf Bag.6 - Al Lisan Sesi 3
 21. Tajwid – 21 – Makharijul Huruf Bag.7 - Al Lisan Sesi 4
 22. Tajwid – 22 – Makharijul Huruf Bag.8 - Asy Syafatan
 23. Tajwid – 23 – Makharijul Huruf Bag.9 - Al Khaisyum
 24. Tajwid – 24 – Sifat-sifat Huruf Bagian 1
 25. Tajwid – 25 – Sifat-sifat Huruf Bagian 2
 26. Tajwid – 26 – Sifat Huruf yang Memiliki Lawan Bagian 1
 27. Tajwid – 27 – Sifat Huruf yang Memiliki Lawan Bagian 2
 28. Sifat Huruf yang Tidak Memiliki Lawan #1
 29. Sifat Huruf yang Tidak Memiliki Lawan #2
 30. Tingkatan dan Tempo Ghunnah
 31. Tafkhim dan Tarqiq #1
 32. Tafkhim dan Tarqiq #2
 33. Tafkhim dan Tarqiq #3
 34. Istiadzah dan Basmalah #1
 35. Istiadzah dan Basmalah #2
 36. Istiadzah dan Basmalah #3
 37. Pendahuluan Matan Tuhfatul Athfal
 38. Hukum Nun Sukun dan Tanwin #1
 39. Hukum Nun Sukun dan Tanwin #2
 40. Hukum Nun Sukun dan Tanwin #3
 41. Hukum Nun Sukun dan Tanwin #4
 42. Hukum Mim dan Nun yang Bertasydid
 43. Hukum Mim Sukun #1
 44. Hukum Mim Sukun #2
 45. Hukum Lam pada Alif Lam dan Pada Lam Fi'il
 46. Mitslain Mutaqaribain dan Mutajanisain #1
 47. Mitslain Mutaqaribain dan Mutajanisain #2
 48. Mitslain Mutaqaribain dan Mutajanisain #3
 49. Jenis-Jenis Mad
 50. Mulhaqat Mad Ashliy
 51. Hukum-Hukum Mad #1
 52. Hukum-Hukum Mad #2
 53. Hukum-Hukum Mad #3
 54. Pembagian Mad Lazim #1
 55. Pembagian Mad Lazim #2
 56. Penutup
 57. Praktek Ta'awwudz
 58. Praktek Basmalah
 59. Praktek Al-Fatihah Ayat 1
 60. Praktek Al-Fatihah Ayat 2
 61. Praktek Al-Fatihah Ayat 3
 62. Praktek Al-Fatihah Ayat 4
 63. Praktek Al-Fatihah Ayat 5
 64. Praktek Al-Fatihah Ayat 6
 65. Praktek Al-Fatihah Ayat 7
 66. Tashil Hamzah dan Tahsin Surah An Naas
 67. Al Imalah dan Tahsin Surah Al Falaq
 68. An Nabr #1 dan Tahsin Surah Al Ikhlas
 69. An Nabr #2 dan Tahsin Surah Al Masad
 70. Kalimat Qur’aniyah yang dibubuhi tanda khusus pada Riwayat Hafs (#1) dan Tahsin Surah An Nashr
 71. Kalimat Qur’aniyah yang dibubuhi tanda khusus pada Riwayat Hafs (#2) Raum dan Isymam
 72. Waqaf #1 dan Tahsin Surah Al Kafirun
 73. Waqaf #2
 74. Waqaf #3
 75. Waqaf #4
 76. Waqaf #5
 77. Ibtida #1
 78. Ibtida #2
 79. Raum dan Tahsin Surah Al Kautsar
 80. Isymam dan Tahsin Surah Al Ma'un
 81. Penghalang Raum dan Isymam dan Tahsin Surah Al Quraisy
 82. Tujuh Alif
 83. Hamzah Washal #1 dan Tahsin Surah Al Fil
 84. Hamzah Washal #2 dan Tahsin Surah Al Humazah (bag.1)
 85. Hamzah Qatha #1 dan Tahsin Surah Al Humazah (bag.2)
 86. Hamzah Qatha #2
 87. Tahsin Surah Al Ashr
 88. Tahsin Surah At Takatsur
 89. Tahsin Surah Al Qariah
 90. Tahsin Surah Al Adiat
 91. Tahsin Surah Az Zalzalah
 92. Tahsin Surah Al Bayyinah (bag.1)
Post a Comment

Post a Comment

Aturan berkomentar:
- Afwan, komentar yang mengandung link hidup dan spam akan kami remove.
- Silahkan ikuti blog ini untuk update info terbaru kami, dengan cara klik Follow+
- Silakan berikan komentar. Centang kotak "Notify me" untuk mendapatkan notifikasi via email jika ada yang membalas komentar.